Twierdza
Dęblin

Twierdza Dęblin (Iwangorod)

Stronę założył 25.07.1999r Kazimierz Marcinek , konsultował ją przy budowie ze Stanisławem Przybyszewskim – historykiem, amatorem, mieszkańcem Kazimierzy Wielkiej, a świetnym znawcą dziejów okolicy Dęblina oraz nieżyjącym już od 2000 r. Stanisławem Lucińskim - znanym antykwariuszem w Dęblinie.
Przekazał stronę do modernizacji oraz utrzymywania dla Biura Turystyki Szkolnej w Dęblinie. Biuro podjęło się od września 2009 prowadzenia , uzupełniania , rozwijania tej strony .

Strona "TWIERDZA DĘBLIN" jest publikacją służącą spopularyzowaniu niezwykle bogatej i ciekawej, a mało znanej historii największego zabytku tego miasta.


Zapewniamy przewodników muzealnych i miejskich po Muzeum Sił Powietrznych i po atrakcjach turystycznych Dęblina:

zwiedzanie MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH - opłata za przewodnika 75 zł od grupy

Zwiedzanie "OBIEKTÓW TWIERDZy DĘBLIN" - ( NIE WCHODZMU NA TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ) brama lubelska - cytadela , pomnik 15 PP " Wilków" , pomnik przyrody dąb ""GROT"", pomnik pomordowanych jeńcow radzieckich i dom cerkiewnego, taras widokowy na moscie na Wiśle ( drogowym) widok na panoramę cytadeli twierdzy carskiej i kaponierę,Fort Mierzwiączka - fort twierdzy carskiej jedyny dobrze zachowany - opłata za przewodnika 90 zł ( od grupy)

Zwiedzanie "CYTADELI TWIERDZY DĘBLIN" - brama lubelska - cytadela , dom cerkiewnego, pałac Komnedannta, słynne schody w pałacu, brama Egipska, koszarowiec wojskowy, muzeum - twierdzy Dęblin- opłata za przewodnika 90 zł ( od grupy) do 1,50 godz , MUZEUM BEZPŁATNE, KONIECZNIE ZGŁOSIC NA 3 DNI PRZED WEJŚCIEM .PRZYGOTOWAĆ LISTĘ UCZESTNIKÓW DO ZDANIA NA BIURZE PRZEPUSTEK JEDNOSTKI WOJSKOWEJ.

zwiedzanie DĘBLINA - zespół pałacowo - parkowy Mniszchów i płyta poetki Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej , kawa lub obiad w słynnym lotniczym " Piekiełku" ( w sezonie letnim przy pałacu ogródek piwny) )""Międzynarodowy Cmentarz Wojenny " Balonna", płyta ku czci żołnierzy 1 Armii WP poległych wa walkach w forsowaniu Wisły w 1944r,zespół dworca kolejowego - opłata za przewodnika 90 zł ( od grupy)

Informacja i organizacja w sprawie zwiedzania telefon +48 81 883 19 90 , 603 036 969 .mail: szkolna@btszal.pl. Punkt informacji Turystycznej czynny od 8.00- 15.00 od poniedziałku do piątku.

Zainteresowani znajdą tutaj opis całego zespołu fortecznego, jego dzieje - od budowy w pierwszej połowie XIX wieku, przebudowy i modernizacje, wydarzenia związane z obu wojnami światowymi, aż po stan obecny.

Strona oparta jest na bogatych materiałach źródłowych, zgromadzonych przez znawców tej tematyki, w większości jeszcze nie publikowanych. Autorzy nie roszczą sobie prawa do nieomylności, a wszelkie nieścisłości tu zawarte powstały w sposób niezamierzony i zostaną sprostowane w miarę poznawania nowych faktów.

NOWOŚĆ - I część artykułu Wojciecha Cąkały "Jeńcy włoscy w Dęblinie" - warto poczytać. Pokazuje w I części tło polityczno - militarne jak Włosi znaleźli sie w Dęblinie w obozie jenieckim.

Zapraszam też do działu GALERIA, gdzie zamieszczamy zdjęcia i filmów o stanie obecnym jak i historycznym obiektów Twierdzy oraz - bardzo ciekawy Pamiętnik Jana Ragino, Polaka, oficera Armii Rosyjskiej I Wojny Światowej.

Dziękuję za przekazane materiały Jakubowi Majsterkowi z Lubelszczyzny.


Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować za zainteresowanie stroną o Twierdzy Dęblin, za maile ze słowami uznania jak i za słowa krytyki. Proszę tez o sugestie, co mogę w tej stronie zmienić, aby była jeszcze lepsza.