Twierdza
Dęblin

Bibliografia

 1. Bochenek Ryszard "1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach" MON 1980
 2. Bolszaja Sowietskaja Encikłopiedia" Moskwa
 3. Bratkowski Stefan "Z czym do nieśmiertelności" Katowice 1979
 4. Celek Jan "Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza w Dęblinie" MON 1978
 5. Ciałowicz Jan "Fortyfikacje na ziemiach Polskich w czasie I wojny światowej" zamieszczone w "Studia i Materiały do Historii Wojsk" tom XII Ossolineum 1966
 6. Dyskant Józef "Oddział wydzielony WISŁA" MON 1982
 7. "Encyklopedia Techniki Wojskowej" MON 1978
 8. "Encyklopedia Wojskowa" Warszawa, przed 1939
 9. Encyklopedia II wojny światowej" MON 1979
 10. Galster Karol "Księga pamiątkowa artylerii polskiej 1914-. Londyn 1975
 11. "Galicyjska działalność wojskowa Józefa Piłsudskiego 1906-. Warszwa PWN 1967
 12. "Historia . pp Legionów J. Piłsudskiego" W-
 13. wa . de Hennig -Michaelis Eugeniusz "Burza dziejowa" W-wa
 14. de Hennig - Michaelis Eugeniusz "W zamęcie" W-wa
 15. Jurga Tadeusz "Regularne jednostli WP w 19. MON 1975
 16. "Jednodniówki Związku Rezerwistów w Dęblinie" różne numery
 17. Jastrzębski Jan "Rosyjska fortyfikacja stała na ziemiach Polski" w "Przegląd Wojskowo-Techniczny" t. XII 1932
 18. Krajewski Klemens "Mała encyklopedia architektury i wnętrz" Ossolineum 1974
 19. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Rycki" W-wa 1967
 20. Kurzyp Klemens "Dęblin""
 21. Lublin" maszynopis w posiadaniu Tow. Przyj. Dblina Kozłowski E, Wrzesek M "Historia oręża polskiego 1795-19. W-wa 1984
 22. Kieniewicz Stefan "Powstanie Styczniowe" W-wa 1983
 23. Krzyżanowski Kazimierz "Wydatki wojskowe Polski 1918-. W-wa 1976
 24. Listy por. A. Wądolnego z . PALu do autora, w posiadaniu autora Mańkowski Zygmunt "Między Wisłą a Bugiem 1939-4. Lublin 1982
 25. Łuczyński Andrzej, Przedpełski Andrzej - Dęblin. Wyd Biuro Turystyki Szkolnej 1998r
 26. Łuczyński Andrzej, Przedpełski Andrzej - Dęblin i okolice. Wyd Biuro Turystyki Szkolnej 2002r
 27. Porwit Marian "Komentarze do historii poskich działań obronnych 19. W-wa 1983
 28. Przybyszewski Stanisław ". pp WILKÓW. Szlak bojowy" wyd Tow. Przyj. Dęblina 1986
 29. Piłsudski Józef "Pisma zbiorowe" t. IV W-wa 1937
 30. Piskadło Antoni "Grody, zamki, fortece" MON 1977
 31. "Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-19. W-wa 1980
 32. Rogalski M. Zaborowski M. "Fortyfikacje wczoraj i dziś" W-wa 1979
 33. Riccheza Antonio "Polacy i Włosi w II wojnie światowej" W-wa 1978
 34. Radziwończyk Kazimierz "Niemieckie siły zbrojne w okupowanej Polsce" w MPH nr 4/1962
 35. Tarczyński Marek "Generalicja Powstania Listopadowego " W-wa 1980
 36. Wawrzyński Tadeusz "Polski Korpus posiłkowy /1917-18/" w "Studia i Mat. Do Hist. Wojsk>" t. XXIX Ossolineum 1987
 37. "Wielka Encyklopedia Powszechna" wyd. Gutenberga Kraków
 38. "Wielka Encyklopedia Powszechna" W-wa 1965
 39. Wysokiński Jan "Generał Ignacy Prądzyński" W-wa 1985