Twierdza
Dęblin

Galeria

Cytadela-Zdjęcia lotnicze (stan na dzien 21-06-2005)Fotografia znad Cytadeli w stronę wschodnią- widoczne ujście Wieprza i most kolejowy

Cytadela od wewnątrz od strony Wisły

Widoczne wnętrze Cytadeli, widok w stronę zachodnią, widoczna Reduta Kątskiego, dalej w zagajniku Cmentarz Prawosławny